przegląd lekowy
AktualnościNewsy branżowe

Przegląd lekowy: pierwsze wnioski z pilotażu

19 lipca 2022 r. odbyła się debata na temat wyników pierwszego etapu pilotażowego programu przeglądów lekowych w aptekach ogólnodostępnych.

Z badań wynika, że co dziesiąta osoba powyżej 65. roku życia w Polsce przyjmuje więcej niż dziesięć leków. Wielolekowość to olbrzymi problem społeczny, w którego rozwiązaniu mają pomóc przeglądy lekowe dedykowane właśnie tej grupie terapeutycznej. Dobrze przeprowadzony przegląd lekowy gwarantuje poprawę stanu zdrowia pacjenta i minimalizuje koszty leczenia, co bezpośrednio przełoży się także na korzyści dla systemu opieki zdrowotnej.

W debacie podsumowującej pierwszy etap programu pilotażowego dotyczącego przeglądu lekowego udział wzięli: minister Maciej Miłkowski, prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, prof. Agnieszka Neumann-Podczaska, dyrektor Jakub Adamski z Biura Rzecznika Praw Pacjenta i dr n. farm. Piotr Merks.

Wnioski z pierwszego etapu programu pilotażowego napawają optymizmem. Udało się stworzyć platformę współpracy pomiędzy pacjentem, lekarzem i farmaceutą. Współpracy ścisłej i efektywnej, opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku do posiadanych kompetencji. Ta inicjatywa przełoży się na konkretne zyski systemowe oraz wzrost bezpieczeństwa polskich pacjentów obciążonych wielochorobowością i stosujących wiele leków.

Średnia wieku osób poddanych przeglądowi to 75 plus. Był pacjent 104-letni, a najmłodsza pacjentka miała 36 lat.

Jak podkreślił minister Maciej Miłkowski projekt ma pokazać, jak należy realizować opiekę terapeutyczną, jak wykorzystać wnioski z przeglądu lekowego i jakie ewentualne błędy w projektowaniu tej usługi należy poprawić.

Udostępnij:

Strony: 1 2

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.