zmiany pokoleniowe
Zarządzamy AptekąZarządzanie apteką

Zarządzanie w aptece w kontekście zmian pokoleniowych

Zmiany pokoleniowe dotyczą farmaceutów tak jak wszystkie inne branże. Pracownicy aptek nadal mają podobne wykształcenie, tytuły magistra lub technika. Wiedza, jaką zdobyli, jest aktualizowana, ale podstawy są przecież takie same. Z czego więc wynika różnica w zarządzaniu zróżnicowanym wiekowo zespołem pracowników w aptece?

Różnice pokoleniowe na rynku pracy

Z socjologicznego punktu widzenia jeszcze do niedawna granicę między pokoleniami wyznaczał umowny czas, który upłynął od narodzin rodziców do narodzin ich dzieci. Tak następujące po sobie generacje nazywano pokoleniami. Dziś jednak różnice międzypokoleniowe są bardziej widoczne, a każda generacja ma swoje charakterystyczne zachowania. Jest to widoczne na rynku pracy. Aktualnie o pokoleniu częściej mówi się w odniesieniu do 10 lat różnicy wieku, a nie jak to wcześniej postrzegano – 20 lat i więcej.

Pokolenia pracowników w aptece

Na współczesnym rynku pracy wyróżnia się najczęściej cztery pokolenia aktywnych zawodowo. Pokolenie baby boomers to pracownicy emerytowani lub szefowie firm, w wieku mniej więcej 59–76 lat. Pokolenie X w wieku 43–58 lat. Pokolenie Y, tak zwani milenialsi, w wieku 26–42 lat. I pokolenie Z (zwane także pokoleniem C), poniżej 26 lat. Pracowników z poszczególnych pokoleń różni nie tylko podejście do pracy. Różnią się oni bardzo mocno pod względem oczekiwań wobec pracodawcy. Te różnice są widoczne w każdym miejscu pracy. Również w aptece.

Pokolenie baby boomers to pracownicy emerytowani lub szefowie firm w wieku mniej więcej 59–76 lat. Pokolenie X, w wieku 43–58 lat. Pokolenie Y, tak zwani milenialsi, w wieku 26–42 lat. I pokolenie Z (zwane także pokoleniem C), poniżej 26 lat.

Apteczni baby boomers

Jest to najstarsze pracujące pokolenie, urodzone w powojennym wyżu demograficznym. Część z jego przedstawicieli przeszła już na emeryturę, część nadal pozostaje aktywna zawodowo. Są lojalni wobec swojego pracodawcy i w wielu przypadkach przez większość życia zawodowego pracują w jednej firmie. Widać to świetnie na przykładzie rynku aptek, gdzie farmaceuci z pokolenia baby boomers trzymają się pracy w małych rodzinnych, aptecznych biznesach, często są zaprzyjaźnieni z ich właścicielami.

Starsi farmaceuci nie lubią zmian. Nie czują już silnej potrzeby samorozwoju zawodowego czy osobistego. Są jednak niezwykle zaangażowanymi pracownikami, którzy sumiennie wypełniają swoje obowiązki w aptece. W konsekwencji mogą mieć jednak problem z zachowaniem work-life balance. Zazwyczaj są dyspozycyjni, często gaszą kadrowe pożary, a to dlatego, że ich nadrzędną wartością w pracy jest stabilizacja. Atmosfera nie ma dla nich aż takiego znaczenia. Dla pokolenia baby boomers praca ma przynosić godziwe zarobki i pozwolić na godne życie. Jako dobrą motywację do pracy odbierają satysfakcjonujące warunki finansowe.

Udostępnij:

Strony: 1 2

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.