Przegląd wydarzeń tygodnia

Przegląd prasy i wydarzeń tygodnia [11 – 16.04.2023]

Przegląd prasy i wydarzeń tygodnia [10 – 16.04.2023]

Tygodnik w dwumiesięczniku. Przeglądamy ważne i interesujące wydarzenia w naszej branży.

Wynagrodzenie za dyżury nocne aptek już niedługo?

Krystalizuje się system wynagradzania aptek za dyżury nocne i w dni świąteczne.

Apteka wyznaczona przez zarząd powiatu do dyżurów, zlokalizowana w powiecie liczącym poniżej 40 tys. mieszkańców, ma otrzymać zapłatę z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyżur kolejnej apteki w tym powiecie a także apteki położonej w większych pod względem liczby mieszkańców powiatach będzie finansowany przez zarząd danego powiatu. W powiatach położonych w sąsiedztwie miasta na prawach powiatów nie będą wyznaczane apteki do obowiązkowych dyżurów. Za każdą godzinę dyżuru apteka otrzyma 3,5 minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za pracę.

https://www.rynekzdrowia.pl/farmacja/wazne-zmiany-w-nocnych-i-swiatecznych-dyzurach-aptek,244366,6.html

Liczba tygodnia: 3 [lata]

Tyle czasu będą mieli aptekarze, by dostosować określone pomieszczenia i urządzeniach apteki do wymogu całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności. Przepis zmieniający poprzednią wersją – zaledwie rok na dostosowanie – będzie opublikowany w nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Ministerstwo wzięło pod uwagę postulaty Naczelnej Rady Aptekarskiej, odwołujące się do niestabilnej sytuacji ekonomiczną aptek.

https://www.rynekzdrowia.pl/farmacja/nowy-obowiazek-dla-aptek-przesadzony-trzy-lata-na-dostosowanie-się-do-wymogow,244569,6.html

PTFarm opublikował wytyczne w sprawie świadczenia zdrowotnego – przegląd lekowego

Wytyczne mają na celu ułatwić farmaceutom podjęcie właściwych decyzji podczas wykonywania przeglądu lekowego. Autorami opracowania są eksperci PTFarm: dr hab. n. farm. Mariola Drozd, prof. UML, dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron, prof. UJ, dr hab. n. farm. Bożena Karolewicz, prof. UMW, dr n. farm. Lucyna Bułaś, mgr farm. Joanna Machalska, dr n. farm. Justyna Dymek, dr n. med. Anna Gołda, dr n. pr. Michał Jachowicz.

https://www.ptfarm.pl/pub/Image/aktualnosci/wytyczne_przeglad_lekowy/WYTYCZNE_n.pdf

Pierwsza szczepionka biwalentna przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dopuszczona na rynek unijny

Szczepionka BIMERWAX będzie wskazana jako dawka uzupełniająca dla osób powyżej 16 r.ż. Do obrotu na terenie Unii Europejskiej została dopuszczona pierwsza szczepionka biwalentna z rekombinowanym białkiem przeciwko 2.

https://pulsmedycyny.pl/nowa-szczepionka-przeciwko-sars-cov-2-dopuszczona-do-obrotu-1181960

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.