forum farmacji
AktualnościNewsy branżowe

Dobra współpraca PGF z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym

Polska Grupa Farmaceutyczna podjęła się roli głównego partnera I Forum Farmacji Aptecznej. W tym wydarzeniu zorganizowanym w Łodzi w dniach 14–15 kwietnia br. uczestniczyło ponad 200 farmaceutów z aptek i uczelni. Konferencja szkoleniowa została przygotowana merytorycznie przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Partnerami wydarzenia były również Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W otwarciu wydarzenia uczestniczyła minister Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny. Odzwierciedla to prestiż naukowy forum – minister w pełni popiera działania zmierzające do zwiększenia poziomu kompetencji zawodowych farmaceutów, którzy w ostatnim czasie zyskali szereg nowych uprawnień, poczynając od akcji szczepień w aptekach.

Prezes PTFarm prof. Bożena Karolewicz zgromadziła na konferencji czołowych wykładowców farmacji uczestniczących w pracach nad wdrożeniem nowoczesnych usług opieki farmaceutycznej. Aktualnie przygotowywane jest wdrożenie przeglądów lekowych. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad włączeniem ich do pakietu świadczeń zdrowotnych objętych refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia. Właśnie podczas I Forum Farmacji Aptecznej ogłoszono i udostępniono opracowany przez zespół ekspertów PTFarm skrypt „Wytyczne dotyczące prowadzenia świadczenia zdrowotnego – przegląd lekowy”. Jest to zbiór wskazówek ułatwiających farmaceutom podjęcie właściwych decyzji podczas wykonywania przeglądu lekowego. Jego autorzy uczestniczyli w szkoleniach i dyskusjach tematycznych podczas wydarzenia.
Wiodącymi tematami konferencji oprócz przeglądów lekowych były również prawno-etyczne dylematy farmaceuty. Poruszono kwestie dystrybucji marihuany medycznej w aptekach oraz statusu wyrobów medycznych.

forum farmacji
Prof. Bożena Karolewicz, prezes PTFarm, i Piotr Cieślak, prezes PGF S.A.

Podczas Forum mieliśmy znakomitą okazję, by zaprezentować farmaceutom korzyści współpracy z PGF. Korzyści dla aptek ze współpracy w Programie Partnerskim ePGF przedstawiła w imieniu spółki ePGF Program Partnerski Marzena Siemińska. Szerokie portfolio produktów Marek Aptecznych omówiła Katarzyna Matusiak, „nasza” farmaceutka z Działu Marek Aptecznych. Benefity Klubu Farmaceuty zaprezentował Maciej Słowikowski z Działu Marketingu i Komunikacji.

Zorganizowaliśmy też kameralne targi z atrakcyjnymi standami Programu Partnerskiego ePGF, Marek Aptecznych i Klubu Farmaceuty. Oprócz zespołów Programu Partnerskiego ePGF oraz Marek Aptecznych rozmowy z gośćmi prowadzili również nasi Doradcy Biznesowi Apteki. Prezentacje i kuluarowe rozmowy z farmaceutami będą z pewnością skutkować coraz szerszym zainteresowaniem i korzystaniem z produktów i serwisów, które PGF oferuje aptekarzom.

Jak podczas uroczystej kolacji zadeklarował prezes Piotr Cieślak, będziemy kontynuować wsparcie PTFarm w tej udanej inicjatywie szkoleniowo-konferencyjnej.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.