O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Leki stosowane w niedokrwistościach

Niedokrwistość to stan patologiczny, w którym liczba krwinek czerwonych i ilość krążącej we krwi hemoglobiny nie wystarcza do prawidłowego utlenowania tkanek obwodowych.
Różne oblicza niedokrwistości

Na podstawie analizy objętości krwinki czerwonej (średnia objętość krwinki czerwonej – MCV, mean corpuscular volume) można wyróżnić:

  • anemię makrocytową

(MCV >100 fl): niedobór żelaza, niedokrwistość syderoblastyczna, talasemie, niedokrwistość typu przewlekłej choroby;

  • anemię mikrocytową

(MCV < 80 fl):
a. pierwotne uszkodzenie szpiku: niedokrwistość plastyczna, osteomielofibroza,

b. wtórne uszkodzenie szpiku kostnego: uremia, zaburzenia endokrynologiczne, niedokrwistość chorób przewlekłych;

  • anemię normocytową

(MCV 80–100 fl):
a. niedokrwistości megaloblastyczne: niedobór witaminy B12 i/lub kwasu foliowego, niedokrwistości polekowe, zespół mielodysplastyczny,

b. niedokrwistości niemegaloblastyczne: choroby wątroby, niedoczynność tarczycy.

Przyczyny niedokrwistości

Przyczyny niedokrwistości uwzględniające parametr MCV zostały przedstawione w Tabeli 1.
Niedokrwistość można także podzielić w zależności od mechanizmów patogenetycznych. Według takiego kryterium można wyróżnić:

  • niedokrwistość związaną z zaburzeniami produkcji erytrocytów:

a. niedoborową: z niedoboru żelaza (syderopeniczna), z niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego (megaloblastyczna);

b. inne: niedokrwistość aplastyczna (czystoczerwonokrwinkowa lub aplazja szpiku), niedokrwistość syderoblastyczna, niedokrwistość chorób przewlekłych, hemoglobinopatie, niedokrwistość z wyparcia w przebiegu zespołów mielo- i limfoproliferacyjnych;

  • niedokrwistość związaną z utratą krwi;
  • niedokrwistość związaną ze skróceniem czasu przeżycia erytrocytów:

a. wrodzone defekty wewnątrzkrwinkowe: enzymopatie (niedobór kinazy pirogronianowej), defekty błonowe (sferocytoza wrodzona, eliptocytoza wrodzona), hemoglobinopatie (niedokrwistość sierpowatokrwinkowa), talasemie,

b. defekty zewnątrzkrwinkowe: immunohemoliza (auto- i alloimmunologiczna), mikroangiopatia, hipersplenizm, drobnoustroje, czynniki chemiczne.

Udostępnij:

Strony: 1 2 3

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.