O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Nowotwory układu moczowo-płciowego u mężczyzn

Jesień, a szczególnie listopad to czas, w którym naszą uwagę kierujemy na najczęstsze męskie nowotwory, w tym na obarczonego wysokim ryzykiem śmiertelności raka prostaty. Nowotwory gruczołu krokowego są drugą co do częstości przyczyną choroby nowotworowej u mężczyzn i stanowią ponad 13% zachorowań. Większość z nich przypada w siódmej i ósmej dekadzie życia. Niestety, liczba zachorowań na ten nowotwór w ostatnich dziesięcioleciach dynamicznie wzrastała.

Najczęściej u mężczyzn występują nowotwory płuca, które stanowią około 20% zachorowań na wszystkie nowotwory. W dalszej kolejności znajduje się rak gruczołu krokowego (13%), rak jelita grubego (12%), rak pęcherza moczowego (7%) oraz nowotwory żołądka, nerki i krtani, a także białaczki i chłoniaki. 70% zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn występuje po 60. roku życia. Ryzyko zachorowania na nowotwór wzrasta wraz z wiekiem i osiąga szczyt w ósmej dekadzie życia.

Śmiertelność ze względu na choroby nowotworowe jest odzwierciedleniem zachorowalności – główną nowotworową przyczyną zgonów u mężczyzn jest rak płuca (ok. 30% zgonów). W dalszej kolejności plasują się zgony z powodu nowotworów jelita grubego (12%) oraz raka gruczołu krokowego (8%). Wśród najczęstszych nowotworowych przyczyn zgonu znajduje się również rak żołądka, pęcherza moczowego, trzustki i nerki oraz białaczki i nowotwory mózgu.

Jesień, a szczególnie listopad to czas, w którym naszą uwagę kierujemy na najczęstsze męskie nowotwory, w tym na obarczonego wysokim ryzykiem śmiertelności raka prostaty. Stąd też w niniejszym artykule opisano epidemiologię, czynniki ryzyka, zapobieganie oraz najnowsze możliwości leczenia najczęściej występujących nowotworów układu moczowo-płciowego u mężczyzn.

Epidemiologia

Nowotwory gruczołu krokowego są drugim co do częstości nowotworem u mężczyzn i stanowią ponad 13% zachorowań. Niestety, ich liczba w ostatnich dziesięcioleciach dynamicznie wzrastała, osiągając ponad 9 tys. przypadków w 2010 roku. Przeważająca część zachorowań na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego przypada w siódmej i ósmej dekadzie życia. Według statystyk dostępnych na portalu onkologia.org.pl większość zgonów z powodu nowotworów złośliwych gruczołu krokowego występuje po 75. roku życia (60%), przy czym ponad 90% zgonów odnotowano po 60. roku życia.

Udostępnij:

Strony: 1 2 3 4 5

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.