O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Nowotwory układu moczowo-płciowego u mężczyzn

W ramach promocji zdrowia należy zwrócić uwagę także na kampanie realizowane w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (zadanie Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów), finansowanego ze środków Ministra Zdrowia.

Na stronie internetowej http://planujedlugiezycie.pl/?page_id=298 można znaleźć wiele wartościowych informacji dotyczących diagnostyki oraz leczenia nowotworu stercza.

Leczenie nowotworu prostaty

Leczenie nowotworu prostaty prowadzi się trzema sposobami. Zaliczamy do nich wycięcie gruczołu krokowego, radioterapię oraz leczenie systemowe (terapię hormonalną lub klasyczną chemioterapię). Operację stosuje się u chorych, u których spodziewany czas przeżycia wynosi ponad 10 lat, a guz nie przekracza anatomicznych granic gruczołu krokowego (tzw. choroba ograniczona do narządu). Radioterapię stosuje się głównie u mężczyzn z nieco bardziej zaawansowaną chorobą, ale bez przerzutów odległych.

W przypadku zaawansowanego raka gruczołu krokowego, w którym tzw. leczenie radykalne (operacja lub radioterapia) nie jest możliwe, zaleca się najczęściej hormonoterapię, która polega na eliminowaniu androgenów endogennych lub blokowaniu receptorów androgenowych w komórkach raka. Komórki raka gruczołu krokowego są zwykle pobudzane do wzrostu przez testosteron – leczenie hormonalne polega na zmniejszeniu wpływu testosteronu na nowotwór. Leczeniem z wyboru są leki antyandrogenne (ADT) mające na celu zmniejszenie poziomu testosteronu. W przypadku braku odpowiedzi na leki ADT (tzw. pacjenci oporni na kastrację farmakologiczną) stosuje się leki antyandrogenne drugiej generacji (enzalutamid, abirateron – inhibitor enzymu CYP17A biorącego udział w syntezie androgenów), kastrację chirurgiczną, cytostatyki (mitoksantron, docetaksel, cabazitaksel), a także terapię radem.

Nowotwory gruczołu krokowego są drugim co do częstości nowotworem u mężczyzn i stanowią ponad 13% zachorowań.

Terapię hormonalną często łączy się z radioterapią – skojarzenie obu metod zwiększa ich sumaryczną skuteczność. Z biegiem czasu skuteczność terapii hormonalnej maleje, mówi się wówczas o zjawisku nabywania „oporności na kastrację” przez komórki raka gruczołu krokowego.

W ciągu ostatnich kilku lat wprowadzono na rynek farmaceutyczny nowe leki o obiecującym potencjale farmakologicznym do leczenia nowotworu prostaty. Zawarte w nich m.in. substancje opóźniają powstawanie przerzutów w raku prostaty. Leki te to: apalutamid, enzalutamid oraz darolutamid.

Darolutamid jest najnowszym lekiem z tej grupy, do którego 30 stycznia 2020 r. Europejska Agencja Leków wydała pozytywną opinię dotyczącą dopuszczenia go do obrotu. Lek jest przeznaczony dla osób z rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację, którzy nie mają przerzutów, ale mają wysokie ryzyko ich wystąpienia. Lek ma za zadanie opóźnić ich pojawienie się. Darolutamid jest inhibitorem receptora androgenowego i od lipca 2019 roku jest już dopuszczony w USA.

Udostępnij:

Strony: 1 2 3 4 5

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.