O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Nowotwory układu moczowo-płciowego u mężczyzn

Apalutamid jest doustnym inhibitorem nowej generacji receptora androgenowego, który hamuje działanie testosteronu w komórkach raka gruczołu krokowego i działa, zapobiegając wiązaniu androgenu z receptorem androgenowym. Lek został zarejestrowany do leczenia pacjentów z nieprzerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornego na kastrację (CRPC; non-metastatic castration-resistant prostate cancer, NM-CRPC). Rejestrację oparto na wynikach wieloośrodkowego, podwójnie zaślepionego badania klinicznego SPARTAN (NCT01946204), w którym 1207 chorych na NM-CRPC randomizowano do grupy otrzymującej apalutamid w dawce 240 mg doustnie raz na dobę w skojarzeniu z kastracją farmakologiczną lub chirurgiczną (androgen deprivation therapy, ADT) (n=806) lub placebo raz na dobę z ADT (n=401). Wyniki wykazały skuteczność apalutamidu – mediana przeżycia wolnego od przerzutów (MFS) wyniosła 40,5 miesiąca u chorych otrzymujących apalutamid i 16,2 miesiąca w grupie placebo. Najczęstsze działania niepożądane apalutamidu to zmęczenie, nadciśnienie, wysypka, biegunka, nudności, zmniejszenie masy ciała, ból stawów, omdlenia, uderzenia gorąca, zmniejszenie apetytu, złamania i obrzęki obwodowe. Zalecana dawka apalutamidu wynosi 240 mg (4 tabletki po 60 mg) doustnie raz na dobę.


Enzalutamid jest także silnym inhibitorem przekazywania sygnałów przez receptor androgenowy. Dzięki przekazywaniu sygnałów przez ten receptor rak gruczołu krokowego może wykazywać wrażliwość na androgeny, a postęp choroby może występować pomimo małego lub nawet niewykrywalnego stężenia androgenów w osoczu. Enzalutamid działa za pośrednictwem kilku mechanizmów: kompetytywnie blokuje wiązanie się androgenów z receptorem androgenowym, blokuje przemieszczenie aktywnego receptora do jądra oraz wiązanie aktywnego receptora androgenowego z DNA, nawet w przypadku nadekspresji receptorów androgenowych oraz w raku prostaty opornym na leczenie antyandrogenami. Leczenie enzalutamidem zmniejsza wzrost komórek raka prostaty, może powodować śmierć tychże oraz regresję nowotworu. Wskazania do stosowania obejmują leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych mężczyzn, bez objawów lub z łagodnymi objawami, po niepowodzeniu terapii supresji androgenowej.

Leczenie nowotworu prostaty prowadzi się trzema sposobami. Są to: wycięcie gruczołu krokowego, radioterapia oraz leczenie systemowe (terapia hormonalna lub klasyczna chemioterapia).

Innym, nowym lekiem zarejestrowanym do leczenia nowotworu prostaty jest relugolix. Relugolix jest podawanym raz dziennie doustnym antagonistą receptora hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRH), który u kobiet zmniejsza produkcję estradiolu w jajnikach, tj. hormonu stymulującego rozwój mięśniaków macicy i endometriozy. Z kolei u mężczyzn relugolix zmniejsza wydzielanie w jądrach testosteronu, tj. hormonu stymulującego rozwój raka prostaty. Lek ten jest wskazany w leczeniu raka gruczołu krokowego w zaawansowanym stadium. Jest to pierwsza doustna opcja leczenia raka prostaty dostępna dla mężczyzn z zaawansowaną chorobą.

Udostępnij:

Strony: 1 2 3 4 5

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.