szpiczak mnogi
Aktualności

Nowy lek dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim

Komitet EMA do spraw Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) zalecił warunkowe dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej leku zawierającego substancję leczniczą elranatamab w monoterapii pacjentów intensywnie leczonych wcześniej na nawrotowego, opornego szpiczaka mnogiego. Lek będą mogły stosować osoby dorosłe, które otrzymały dotąd trzy terapie i u których nowotwór uległ pogorszeniu. Tego typu warunkowe dopuszczenie do obrotu pozwala na ułatwienie dostępu do leków spełniających niezaspokojone dotąd potrzeby medyczne. Zalecenie zostanie przesłanie do Komisji Europejskiej, która zdecyduje o ewentualnym dopuszczeniu do obrotu w całej Unii Europejskiej.

Szpiczak mnogi jest nowotworem złośliwym szpiku kostnego, w którym proliferacja komórek plazmatycznych jest bardzo duża, co powoduje ciągłe namnażanie się nieprawidłowych komórek, które nie spełniają swojej pierwotnej funkcji ochrony organizmu przed infekcjami.

W ostatnich latach zostało zatwierdzonych kilka nowych leków stosowanych w terapii szpiczaka mnogiego, dzięki czemu można mówić o ogólnej poprawie przeżywalności chorych. Istnieją jednak nadal pacjenci, którzy po przyjęciu wszystkich z trzech głównych klas leków (leki immunomodulujące, przeciwciała monoklonalne i inhibitory pretasomów) nie reagują bądź przestali reagować na leczenie.

Elranatamab jest przeciwciałem monoklonalnym, skierowanym przeciw dwóm białkom – BCMA, które znajduje się na powierzchni komórek szpiczaka mnogiego, oraz CD3 obecnego na komórkach limfocytów T. Lek ten aktywuje limfocyty T, które są jednym z rodzajów krwinek białych odpowiadających za mechanizmy obronne organizmu.


Źródło:

https://www.ema.europa.eu/en/news/new-treatment-option-heavily-pre-treated-multiple-myeloma-patients, stan z dnia 28.11.2023.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.