Pilotaż przeglądów lekowych w przygotowaniu

Ministerstwo Zdrowia konsultuje projekt rozporządzenia regulującego program pilotażowy przeglądów lekowych. Będzie to kolejny krok na drodze do wprowadzenia usług opieki farmaceutycznej do praktyki polskich aptek.

O istocie przeglądów lekowych

Stoimy przed wyzwaniem, jakim jest zorganizowanie procedur i praktyki współpracy lekarza, farmaceuty oraz innych przedstawicieli zawodów medycznych w celu stworzenia zintegrowanej i skierowanej na pacjenta opieki.

Czy technika może być sprzymierzeńcem aptekarza?

Technika w aptece to nie tylko sprzęt. Oznacza również umiejętności, różne metody postępowania. Jeśli celem apteki jest poprawa wyników sprzedaży, to bez dobrej techniki się nie obędzie. Nie wyobrażamy już sobie pracy bez elektronicznej wymiany informacji dotyczącej np. poziomu refundacji.

Najczęściej popełniane błędy podczas rekomendacji dla pacjenta

Rosnąca konkurencja na rynku aptecznym spowodowała, że rekomendacja najlepszej terapii dla pacjenta ma coraz większą rolę. Badania pokazują bowiem, że największy wpływ na utratę pacjentów, a tym samym obniżenie rentowności placówki, ma zła jakość obsługi.

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.