Skąd się biorą niedobory leków i czym one skutkują?

Na początku listopada resort zdrowia opublikował nową listę leków i wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności – zawiera ona aż 219 pozycji (stan na 5.11.2021). Od kilku lat niedobory leków stanowią poważny problem zdrowia publicznego na całym świecie i nie lada wyzwanie dla dzisiejszej farmacji.

Twój Asystent, Farmaceuto

Suma dziesiątek i setek tych drobnych niekiedy decyzji składa się na sukces bądź ekonomiczne turbulencje, w jakie może wpaść apteka, jeżeli w zarządzaniu nie uwzględnia się aktualnych danych. Prowadząc aptekę, warto korzystać z e-PGF Asystenta Farmaceuty.

Pilotaż przeglądów lekowych w przygotowaniu

Ministerstwo Zdrowia konsultuje projekt rozporządzenia regulującego program pilotażowy przeglądów lekowych. Będzie to kolejny krok na drodze do wprowadzenia usług opieki farmaceutycznej do praktyki polskich aptek.

Rola farmaceuty w leczeniu i monitorowaniu pacjentów z chorobami rzadkimi

Choroby sieroce, mimo swojej nazwy, tak naprawdę nie są rzadkie: w ciągu naszego życia statystycznie 1 na 15 znanych nam osób będzie lub jest już nimi dotknięta. Oznacza to, że w trakcie swojej pracy zawodowej farmaceuta ma bardzo wysoką szansę na zetknięcie się z pacjentem cierpiącym na którąś z chorób sklasyfikowanych jako rzadkie.

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.