β-glukany w sezonie infekcyjnym

Badania wskazują potencjał β-glukanów w działaniu zwiększającym odporność. β-glukany zajmują niewątpliwie znaczącą pozycję wśród immunomodulatorów. Zdecydowanie warto pamiętać o nich w sezonie infekcyjnym (zima, rok szkolny). Warto też, na koniec, wspomnieć o ich roli w dermatologii i kosmetyce.

Zachwyć pacjenta jesienią

Okres jesienny stwarza pacjentom najwięcej okazji (a może nawet bardziej jednoznacznie – powodów) do skorzystania z oferty apteki. Tym samym jest szansą na zaprezentowanie placówki jak największej liczbie odbiorców. Należy koniecznie wykorzystać tę wyjątkową okazję do zbudowania efektu zachwytu za pomocą wzmocnienia stosowanych zwykle środków.

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.