Idą zmiany w zasadach refundacji

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także niektórych innych ustaw. Dokument zawiera katalog zmian, których celem jest kompleksowe uporządkowanie przepisów dotyczących refundacji...

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.