Przegląd wydarzeń tygodnia

Przegląd prasy i wydarzeń tygodnia  [15 – 21.05.2023]

Tygodnik w dwumiesięczniku. Przeglądamy ważne i interesujące wydarzenia w naszej branży.

Naczelna Rada Aptekarska apeluje do premiera o pilne uchwalenie ustawy o refundacji leków

Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska wystosowała list otwarty do Prezesa Rady Ministrów. Wnosząc o pilne uchwalenie nowelizacji ustawy, zwraca uwagę, że w trakcie prac w Ministerstwie Zdrowia aptekarze wypracowano „kompromis we wszystkich spornych dotąd kwestiach”.

https://www.nia.org.pl/2023/05/17/list-otwarty-do-prezesa-rady-ministrow-pana-mateusza-morawieckiego/

Liczba tygodnia: 3 175 [aptek]

Tyle aptek w Polsce należało w kwietniu 2023 r. do tzw. sieci wirtualnych. To rosnący segment rynku aptecznego. Dynamika jego przyrostu rok do roku wyniosła aż 8,8%. Wartość sprzedaży statystycznej apteki wzrosła 7,4% r/r. Wyższą dynamikę – 20% - wykazała sprzedaż e-commerce, aczkolwiek zmalała średnia kwota zamówienia w tym kanale sprzedaży.

https://www.linkedin.com/posts/iqvia-poland-_podsumowanie-rynku-aptek-w-polsce-kwiecie%C5%84-activity-7065569490821857283-6AtF?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Studia farmaceutyczne będą krótsze?

Według projektu nowych standardów kształcenia kadr medycznych studia na kierunku farmacji będą trwać 5 lat. Wiceminister zdrowia Piotr Bromber podczas konferencji „Polityka lekowa - nowe otwarcie” zapowiedział również, że program kształcenia będzie uwzględniał proces wzmacniania kompetencji i zakresu umiejętności farmaceutów zgodny z nowymi zmianami prawnymi.

https://www.rynekzdrowia.pl/nauka/studia-na-farmacji-beda-trwac-krocej-tak-zapowiada-ministerstwo-zdrowia,245710,9.html

EMA podsumowała działalność w 2022 r.

Europejska Agencja Leków w podsumowaniu działalności w ubiegłym roku wymienia m.in. rekomendację do dopuszczenia do obrotu 89 leków, w tym 41 z nową substancją czynną. Ważnym wydarzeniem było również wdrożenie rozporządzenia w sprawie badań klinicznych.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/annual-report/2022-annual-report-european-medicines-agency_en.pdf

https://pulsmedycyny.pl/jest-raport-ema-za-2022-rok-agencja-zarekomendowala-dopuszczenie-89-lekow-1185542

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.