Przegląd wydarzeń tygodnia

Przegląd prasy i wydarzeń tygodnia  [8 – 14.05.2023]

Tygodnik w dwumiesięczniku. Przeglądamy ważne i interesujące wydarzenia w naszej branży.

Farmaceuci w czołówce rankingu prestiżu zawodów

Doroczne badanie ankietowe instytutu badawczego SW Research wykazało, że farmaceuci uznawani są za profesjonalistów o wysokim prestiżu i zaufaniu społecznym. Farmaceuci zostali wskazani przez 68% ankietowanych (pielęgniarki przez 75% a lekarze przez 74%). Wysoka pozycja farmaceutów (6. miejsce w rankingu 40 profesji) cieszy tym bardziej, że w poprzednich edycjach badań nie byli oni jeszcze uwzględnieni w liście zawodów, którą mieli do wyboru ankietowani.

https://swresearch.pl/ranking-zawodow

Projekt ustawy o niektórych zawodach medyczny versus Prawo farmaceutyczne

Sejmowa Komisja Zdrowia proceduje projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, regulujący zasady wykonywania 17 zawodów medycznych, w tym techników farmacji. Naczelna Izba Aptekarska zwróciła uwagę na fakt, że projektowane rozwiązania są w niektórych aspektach sprzeczne z ustawą Prawo farmaceutyczne. Dotyczy to m.in. zasad sporządzania i wydawania środków odurzające oraz psychotropowych grupy P1 i P 2.

https://www.rynekzdrowia.pl/prawo/technik-farmaceutyczny-w-ustawie-o-zawodach-medycznych-zapisy-sprzeczne-z-obecnym-prawem,245443,2.html

Liczba tygodnia: 100 [mln zł]

Na taką kwotę szacowane są wydatki, jakie apteki będą musiały ponieść w celu zainstalowania urządzeń do monitorowania temperatury i wilgotności. Obowiązek ten wynika z nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Przepisy te weszły w życie 11 maja, na szczęście z 3-letnim okresem na dostosowanie się przedsiębiorców aptecznych. Naczelna Izba Aptekarska zwraca uwagę na bezzasadność niektórych nowych obowiązków, np. całodobowe monitorowanie wilgotności, podczas gdy nie zostały określone w tym zakresie parametry przechowywania leków.

https://www.rynekzdrowia.pl/farmacja/dzis-wchodza-w-zycie-nowe-regulacje-dla-aptek-niektore-przepisy-absurdalne,245513,6.html

Nowa lista antywywozowa

12 maja opublikowano kolejne obwieszczenie w sprawie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności. Wśród 256 pozycji dużą grupę stanowią insuliny.

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1548047%2Cministerstwo-zdrowia-wydalo-nowa-liste-antywywozowa-jakie-leki-znalazly

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.