O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Ryzyko małopłytkowości immunologicznej po zastosowaniu szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen

W porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) podmiot odpowiedzialny przekazał informację dotyczącą ryzyka małopłytkowości immunologicznej (ITP) po zastosowaniu szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen. Mimo że w badaniach klinicznych nie obserwowano zaburzeń w zakresie małopłytkowości, przegląd przypadków po wprowadzeniu produktu do obrotu wskazuje na to, że ITP może być działaniem niepożądanym tej szczepionki.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że po szczepieniu osoby, u których w przeszłości wystąpiła ITP, mogą być narażone na zwiększone ryzyko zmniejszenia liczby płytek krwi i objawowej ITP. U takich pacjentów po podaniu preparatu należy monitorować liczbę płytek krwi. Ponadto pracownicy ochrony zdrowia powinni być wyczuleni na objawy przedmiotowe i podmiotowe małopłytkowości. Osoby zaszczepione powinny zostać poinstruowane, aby natychmiast zgłosiły się do lekarza, jeśli po kilku dniach wystąpi u nich samoistne krwawienie lub wybroczyny poza miejscem szczepienia.

Istotne jest również to, by osoby, u których stwierdzono małopłytkowość, w ciągu trzech tygodni po szczepieniu wykonały badanie pod kątem objawów zakrzepicy w celu oceny potencjalnego rozpoznania zakrzepicy z zespołem małopłytkowości (TTS).


Źródło:
http://www.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat%20COVID19%20Vaccine%20Janssen%2013.10.2021.pdf (stan z dnia 2.11.2021).

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.