właściwości antyoksydacyjne
O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Właściwości antyoksydacyjne neuroleptyków II generacji

Aktualne badania wskazują na główną rolę stresu oksydacyjnego we wczesnej fazie patogenezy schizofrenii. Stwierdzono m.in. silny związek neurobiologiczny między dysfunkcją układu dopaminergicznego, nadmierną aktywacją mikrogleju i stresem oksydacyjnym.

Różne czynniki ryzyka schizofrenii nasilają zjawiska stresu oksydacyjnego i w konsekwencji podnoszą ryzyko rozwoju psychozy. Stres oksydacyjny wywołany przez leki przeciwpsychotyczne I generacji, takie jak haloperidol, znacząco przyczynia się do rozwoju pozapiramidowych działań niepożądanych. Haloperidol ma również działanie neurotoksyczne – zmniejsza poziom enzymów antyoksydacyjnych i w efekcie zwiększa zdarzenia prooksydacyjne.

W przeciwieństwie do haloperidolu leki przeciwpsychotyczne II generacji (atypowe leki przeciwpsychotyczne), takie jak risperidon, klozapina i olanzapina, wykazują silne działanie przeciwutleniające w eksperymentalnych modelach schizofrenii poprzez zwiększanie aktywności układu antyoksydacyjnego, ze wzrostem poziomu dysmutazy ponadtlenkowej i glutationu (GSH) w surowicy. Leki przeciwpsychotyczne II generacji poprawiają również status antyoksydacyjny i zmniejszają peroksydację lipidów u pacjentów ze schizofrenią. Co ciekawe, leki przeciwpsychotyczne II generacji, takie jak risperidon, paliperydon, a zwłaszcza klozapina, zmniejszają stres oksydacyjny wywołany nadmierną aktywacją mikrogleju, zmniejszając wytwarzanie wolnych rodników i ostatecznie chroniąc neurony przed stresem oksydacyjnym wywołanym przez aktywowany mikroglej.

Ważne jest jednak prowadzenie dalszych długoterminowych badań klinicznych, aby lepiej zrozumieć związek między stresem oksydacyjnym a kliniczną odpowiedzią na leki przeciwpsychotyczne oraz potencjał terapeutyczny przeciwutleniaczy w celu zwiększenia odpowiedzi na leki przeciwpsychotyczne.


Źródło:
Caruso, G.; Grasso, M.; Fidilio, A.; Tascedda, F.; Drago, F.; Caraci, F. Antioxidant Properties of Second-Generation Antipsychotics: Focus on Microglia. Pharmaceuticals 2020, 13, 457. https://doi.org/10.3390/ph13120457, stan z dnia 3.07.2023.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.