dyżury aptek

NFZ a dyżury apteczne

1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, na mocy których Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje dyżury aptek ogólnodostępnych w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej.

kontrole w aptekach

Kontrole w aptekach

W pierwszym półroczu 2022 roku Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził w aptekach 111 postępowań kontrolnych.

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.