Pilotaż przeglądów lekowych w przygotowaniu

Ministerstwo Zdrowia konsultuje projekt rozporządzenia regulującego program pilotażowy przeglądów lekowych. Będzie to kolejny krok na drodze do wprowadzenia usług opieki farmaceutycznej do praktyki polskich aptek.

O istocie przeglądów lekowych

Stoimy przed wyzwaniem, jakim jest zorganizowanie procedur i praktyki współpracy lekarza, farmaceuty oraz innych przedstawicieli zawodów medycznych w celu stworzenia zintegrowanej i skierowanej na pacjenta opieki.

Dobre wzorce – kanadyjska opieka farmaceutyczna

Opieka farmaceutyczna jest integralną częścią zawodu farmaceuty. Dzięki jej wprowadzeniu w wielu krajach znacznie zmieniło się postrzeganie naszego zawodu. Farmaceuci to eksperci od leków i bezpieczeństwa terapii.

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.